Zrzavý Jan (1890-1977)

významná postava českého výtvarného umění, představitel avantgardy nastupující začátkem 20.století, malíř, grafik, ilustrátor, scénograf, často ho motivovaly pozoruhodné krajiny cizí i domácí, které malířsky převáděl do své typické lyrické polohy s prvky svébytné naivity, své náměty často varioval, opakoval

umělcovo rané dílo s sebou neslo vlivy secesního symbolismu a impresionismu, částečně ovlivněn kubismem

po válce se vyhranil jeho osobitý styl jednoduchých objemů, který byl založený především na imaginaci a lyrické harmonii, bývá označován jako poetismus

člen sdružení Sursum, Tvrdošíjní, spolku Mánes a Umělecké besedy

přestože byl J.Z. téměř samouk(několikrát opakoval UMPRUM, na AVU se nedostal), zanechal v českém výtvarném umění nesmazatelnou a svébytnou stopu

Zdroj: Wikipedie

Vydražená díla autora

Zrzavý Jan (1890-1977)
Anděl

lept, 23x14,5cm(38x32cm s rámem), signováno PD tužkou a v tisku JZ, č.92/100, pasparta, rám, prémie Lyry Pragensis na r.1973, potvrzení pravosti přiloženo

Vyvolávací cena
8 000 Kč
Prodáno za
13 500 Kč

Příhozy 12

Účastníci 4

Konec aukce 23. 9. 2021 20:25:00

Položka číslo: 342