Zikmund František (1893-1955)

malíř, žák prof.Pirnera na AVU, krajinář, figuralista, malíř zátiší staromistrovského ražení, v dětství se setkal s Františkem Kavánem, kterému nosil stojan do plenéru a byl fascinován jeho tvorbou, zastoupen ve sbírkách NG v Praze, Muzea hlavního města Prahy  a v dalších oblastních galeriích, jeho tvorba se vyznačuje pestrými barvami a modernistickým tvaroslovým

Zdroj: Wikipedia