Veselý Aleš (1935-2015)

sochař, malíř, grafik , pedagog, na konci 50.let patřil k nejvýznamnějším protagonistům českého informelu, jeho díla často narůstají do monumentálních rozměrů, typická je pro něj nebarevnost a používání nezvyklých materiálů, ve svém díle se často obracel ke kořenům judaismu neboť sám byl židovského původu, jeho nejznámějším dílem je sedmimetrová ocelová socha Kaddish, kterou vytvořil v roce 1967, na výstavě Socha a město v Liberci v roce 1969 za ni obdržel cenu Matyáše Bernarda Brauna, zastoupen v mnoha domácích i zahraničních sbírkách

Zdroj: Wikipedia