Urbásek Miloš (1932-1988)

malíř, grafik, ilustrátor, původní profesí strojní zámečník a letecký navigátor, představitel geometricky orientované tvorby a letrismu, na výtvarnou dráhu jej dovedl obdiv ke kubizmu a dílu Bohumila Kubišty, jeho dílo vznikalo v přímé interakci s formováním moderního umění v západoevropských zemích, zejména skupiny ZERO, pro jeho díla je typická redukce výrazových prostředků a monochromní barevnost, patřil ke klíčovým představitelům československého výtvarného umění 2.pol.20,stol.

Zdroj: Wikipedie