Turek František (1916-2008)

český ilustrátor, grafik, malíř, kostýmní výtvarník,  studia na AVU u prof.Obrovského a UMPRUM u Špillara, Kysely a Hofbauera, získal mnoho mezinárodních ocenění za ilustrační tvorbu, člen SVU Mánes

Zdroj: Wikipedie