Sýkora Zdeněk (1920-2011)

český malíř, pedagog, lounský rodák, patří k průkopníkům ve využití počítače k přípravě výtvarného díla, studoval výtvarnou výchovu a deskriptivní geometrii na UK v Praze, byl členem tvůrčí skupiny Křižovatka, která byla založena r.1963 v Praze, za svou tvorbu získal mnoho domácích i zahraničních cen, zastoupen v mnoha domácích a zahraničních sbírkách, jeho dílo vychází z přírody a krajiny, prošlo vývojem od realistických krajin v  40. a 50.letech, po fauvistické ztvárnění konce 50.let až po liniové struktury od 60.let do konce tvorby, přes racionální koncept působí jeho dílo organicky a spontánně

Zdroj: Wikipedia