Švabinský Max (1873 - 1962)

kultovní český malíř, kreslíř, grafik, národní umělec, profesor na AVU v Praze, vychoval celou generaci umělců, studoval u prof.M.Pirnera na AVU, již jako hoch budil pozornost svým kreslířským nadáním, byl obdivován pro neobyčejnou kreslířskou zručnost a rozmanitost grafických technik, příkladnou celoživotní prací a neutuchající láskou k přírodě vytvořil obsáhlé dílo, které prověřil čas a je aktuální doposud, velkou měrou se podílel na zviditelnění českého výtvarného umění v Evropě

Zdroj: Slovník-Prokop Toman