Soukup Josef (1890-1970)

malíř v Praze, krajinář, restaurátor,  náměty pro své realistické krajiny čerpal z Českomoravské vysočiny, Kokořínska, ale i okolí Prahy a cest po Itálii a Dalmácii, jsou pro něj typické zajímavé průhledy do krajiny, různá zákoutí, svahy, rokle, úvozové cesty, periferie měst, zobrazení ročních období, vystavoval od roku 1933 na výstavách S.V.U.Myslbek

Zdroj: Prokop Toman