Slavíček Jan (1900-1970)

český malíř, syn Antonína Slavíčka, žák prof.Jana Preislera a Ot.Nejedlého na AVU, známé jsou jeho pohledy na Prahu z oken Hrzánského paláce na Hradčanech, ve kterém bydlel, dále maloval ovocná a květinová zátiší a lodě v přístavech v Itálii, ve své tvorbě vycházel z díla svého otce

Zdroj: Wikipedia