Šimotová Adriena (1926-2014)

významná všestranná česká umělkyně, jejíž umělecký odkaz přesáhl do zahraničí, její niterná tvorba je zaměřena na člověka a jeho pocity, bývá označována za "novou figuraci", pro její tvorbu je typické vysoce senzitivní vnímání světa oproštěné od všeho zbytečného a zaměřující se na samu podstatu bytí, ke svému výtvarnému vyjádření používala různé kresebné a malířské výrazové prostředky včetně jakýchsi otisků-stop po lidském konání, inspirací jí byly nejjednoduší každodení činnosti, intimita každodenního rituálu je u ní povýšena na slavnostní okamžik

Zdroj: Art plus