Reynek Bohuslav (1892-1971)

grafik, básník, překladatel, výjimečná osobnost české grafiky, doceněný teprve po roce 1989, za komunismu zakázaný pro svůj sedlácký původ a inklinaci ke křesťanství, jeho manželkou byla francouzská básnířka Suzanne Renaud se kterou se seznámil za pobytu v Paříži ve 30.letech, ilustroval její básnické sbírky, jeho doménou byla grafická technika suchá jehla s monotypem, kterou užíval pro svou jednoduchost a materiálovou dostupnost, známé jsou jeho grafiky "každodennosti", ve kterých čerpal motivy ze svého nejbližšího okolí na rodném statku v Petrkově

Zdroj: Wikipedia