Rašek Karel (1861-1918)

malíř, ilustrátor, dekoratér, studoval na AVU u prof.Pirnera a Sequense, byl blízkým přítelem Luďka Marolda, se kterým spolupracoval na panoramatu Bitva u Lipan, k jeho tématům patřila krajinomalba s lyrickými až pohádkovými motivy v nočním potemnělém šerosvitu(nokturno), realistické výjevy ze života venkovského lidu, byl malířem jemného, tlumeného koloritu a přesné kresby, používal ojedinělou kombinovanou techniku pastelu, akvarelu a oleje, kterou dosahoval jemných měkkých přechodů v malbě a kresbě

Zdroj: Wikipedie

Vydražená díla autora

Rašek Karel (1861-1918)
Pohádka o labuti VELKÝ FORMÁT

velkoformátová kresba kombinovanou technikou pastelu, akvarelu a oleje, signováno vpravo dole červeně: Karel Rašek 1904, 98x67cm(137x108cm s rámem), opatřeno odnímacím ochranným sklem, zezadu přípis s popisem díla, na motivy pohádky Boženy Němcové o zakleté labuti, vzácně se vyskytující nabídka představitele malby konce 19.století, nepoškozeno

Vyvolávací cena
12 000 Kč
Prodáno za
12 000 Kč

Příhozy 1

Účastníci 1

Konec aukce 6. 10. 2022 20:52:00

Položka číslo: 376