Preisler Jan (1872-1918)

český malíř , grafik a ilustrátor, profesor na AVU v Praze, je považován za zakladatele českého moderního malířství, své malířské umění založil na symbolickém souladu linie a barvy, přední představitel symbolismu, člen a předseda S.V.U.Mánes, nejvýraznější v jeho tvorbě jsou klasické kompozice figur v krajině, s níž jakoby harmonicky splynuly v barevnou, časovou, tvarovou a prostorovou jednotu

 

 

Zdroj: Slovník-Prokop Toman