Piranesi Giovanni Battista (1720-1778)

jeden z nejvýznamnějších grafiků  18.stol., náměty čerpal z vlatních zkušeností architekta a z archeologických nálezů, technikou leptu zobrazoval antické ruiny a veduty Říma které vydával v cyklech, otevřel si v Římě vlastní obchod a dílnu s nakladatelstvím  kde prodával díla svá i jiných grafiků, obdivoval dílo Canalettovo a Tiepolovo, jeho nejslavnějším cyklem byl soubor šestnácti fantaskních vězeňských prostor s názvem Smyšlené žaláře(Carceri d´Invenzione), další cykly Grotesky(Grotteschi), Vedute di Roma, Antichita Romane de Tempi, Le Antichita Romane I-IV a další, za své úspěchy coby architekt obdržel od papeže Klementa XIII. titul Rytíř zlaté ostruhy(Cavaliere)

Piranesi vynikal jako geniální rytec , který ve svých dílech kombinoval přesné  zachycení skutečnosti s překypující fantazií, jeho grafické listy později ovlivnily Francisca Goyu a poté i surrealisty 20.stol.

Zdroj: Wikipedie