Pešek Viktor (1900-1986)

malíř krajin, podobizen, figurálních obrazů v Nepomuku, studoval na UMPRUM v Praze u prof. Schussera, Maška a Špillara, náměty čerpal z rodného kraje a práce místního lidu, také sochař- stud. u prof.Španiela, jeho obrazy jsou v majetku nepomuckých institucí a soukromých vlastníků

Zdroj: slovník Prokop Toman