Nowak Willy (1886-1977)

český malíř a grafik, profesor na AVU, známé jsou jeho kompozice koupajících se žen a chlapců ztvárněné různými technikami a motivy ženců v krajině, motivy z polabí, jeho doménou byl akvarel ve kterém dosáhl až impresionistického mistrovství

Zdroj: Encyklopedie VU