Muzika František (1900-1974)

malíř, grafik, ilustrátor, scénograf, typograf, vydal obsáhlé dílo "Krásné písmo ve vývoji latinky", které je oceňované celosvětově, jeden z nejvýznamějších umělců české meziválečné avantgardy, vystavoval v Itálii, Paříži, Německu, studoval na AVU u prof. Obrovského, Krattnera a Štury, a poté v Paříži na Académie des beaux-arts, člen skupiny Devětsil, spolku Mánes, ve své tvorbě prošel  širokým uměleckým vývojem, ve kterém vstřebal všechny zásadní evropské směry a tendence od fauvismu, kubismu až po surrealismus

Zdroj: Wikipedia

Vydražená díla autora

Muzika František (1900-1974)
Psík

lept, 10x6(26x18), signováno tužkou, 1929, pasparta, rám, ilustrace k Básním Charlese Baudelaira

Vyvolávací cena
900 Kč
Prodáno za
900 Kč

Příhozy 1

Účastníci 1

Konec aukce 25. 2. 2020 20:10:00

Položka číslo: 317