Matoušek Otto (1890-1977)

český malíř působící na jihu Čech, patřil k zakladatelům jihočeské organizace Sdružení jihočeských výtvarníků a člen spolku Myslbek, jeho malířská i grafická tvorba je ovlivněna japonskou grafikou, studoval na AVU v Praze u prof. J.Loukoty, V.Bukovace, M.Pirnera a J.Preislera, vytvořil si výrazný robustní malířský styl založený na expresívní zkratce, zastoupen v řadě soukromých i veřejných sbírek, mimo jiné v Alšově jihočeské galerii

Zdroj: Wikipedie