Mařatka Josef (1874-1937)

český sochař, představitel expresionismu a později symbolismu, ovlivněný Auguste Rodinem a Antoine Bourdellem, 4 roky pracoval v Paříži u Rodina jako asistent, v roce 1902 uspořádal v Praze výstavu děl Rodina a v roce 1909 zorganizoval výstavu Bourdella, která významně ovlivnila vývoj sochařství v Čechách, v letech 1908-9 opět pobýval v Paříži se Stanislavem Suchardou, vytvořil mnoho portrétů a pomníků Masaryka a dalších významných osobností té doby

Zdroj: Wikipedie