Mařák Julius (1832-1899)

významný český malíř-krajinář, celý žívot se věnoval krajinomalbě, svým působením založil tzv.Mařákovu krajinářskou školu, jeho žáky byly Alois Kalvoda, Antonín Slavíček a mnoho dalších malířů pro které je vžitý termín mařákovci, jeho častým námětem byl intimní lesní interiér, který zachycoval romantickým, snivým způsobem, byl jediným krajinářem, který se podílel na výzdobě Národního divadla, jeho krajinomalby zdobí schodiště Národního muzea, z grafických technik ovládal zejména techniku leptu, vytvořil cyklus asi třiceti leptů, využívajících možnosti šerosvitného účinku, jeho kresby a grafiky ještě důsledněji než malby zachycují detaily krajiny a lesní vegetace

Zdroj: Wikipedie