Líbal František (1896-1974)

malíř krajinář, známý především svými jihočeskými motivy rybníků a vodních ploch, studoval na AVU u prof.Bukovace a Pirnera, cesty po Německu, Francii a Itálii, vytvořil mnoho pohledů na města, známý je jeho cyklus významných evropských katedrál

Zdroj: slovník Prokop Toman