Kubíček Jiří (1930)

český malíř a grafik, studoval na VŠUP u prof. F.Muziky, jeho tvorba je inspirována prvky lidového umění, tvoří mnohdy geometrické kopozice se zakomponovanými jednoduchými prvky, tvoří v technice monotypu, linorytu, litografii, malby emajlem

Zdroj: Artplus