Kremlička Rudolf (1886-1932)

český malíř, člen skupiny Tvrdošíjní a SVU Mánes, studoval na AVU u prof.Vlaho Bukovace a Hanuše Schweigera, na cestě do Paříže se seznámil s díly významných impresionistů, jehovzorem byl Edouard Manet, námětem jeho děl jsou převážně ženy a ženské akty, byl velkým obdivovatelem křivek ženského těla, zobrazoval hluboce intimní scény žen při koupeli ve zvláštním duchovním rozpoložení, nebo v jakési melancholii, rovněž maloval krajiny a portréty, jeho tvorba byla mnohovstevnatá, nelze jej zařadit do konkrétního uměleckého směru, nejčastěji je řazen do neoklasicismu

Zdroj: Wikipedia

Vydražená díla autora