Koudelka Josef (1877-1960)

malíř folklorista, věnoval se portrétování a zobrazování života slováckého lidu, vedle Joži Uprky nejvýznamnější malíř moravského folklóru, žák prof.Pirnera, Brožíka a Sequense na AVU, maloval též krajiny

Zdroj: Wikipedia