Koudelka František (1898-1976)

sochař a malíř, studoval u prof.Mullnera  a von Helmera ve Vídni a u prof.Štursy a Thieleho na AVU, studijně pobýval v Paříži a Londýně 1920-23

 

Zdroj: Wikipedie