Koblasa Jan (1932- 2017)

sochař, malíř, grafik, scénograf, básník a hudebník, od roku 1968 žil v Německu, patřil k nejuznávanějším exilovým umělcům, jeho dílo je plné symbolů a znaků, v jeho dílech se objevují témata Země, Nebe, Pekla, Ráje v kofrontaci s apokalyptickými výjevy, člen skupiny Konfontace, je držitelem medaile Za zásluhy, jeho díla se vyznačují hlubokým myšlenkovým obsahem a patří ke zlatému fondu československého a poté českého poválečného umění

Zdroj: Wikipedie