Klimeš Svatopluk (*1944)

maliř, kreslíř, fotograf, performer, multimediální umělec, pedagog, je známý svými netradičními technologiemi zpracování maleb a kreseb, vycházející částečně z dada koláží Man Raye nebo Georga Grosze, používá propalování, propichování podkladu ostrými rozžhavenými břity a vytváří jakési ornamentální rastry ve kterých nechává prostupovat prosvítající světlo, jeho výstavy jsou velmi důmyslně připravovány v kontextu s výstavním prostorem pro který jsou určeny

Zdroj: Wikipedia