Honzík Jaroslav (1870-1954)

malíř, architekt, profesor na Umprum v Praze, studia na Akademii u prof. Maxe Pirnera, v Mnichově u prof. Hertericha, v Paříži  u prof. Bascheta, maloval poetické náměty a za pobytu ve Francii na pobřeží Bretaně maloval mariny s koňmi, námořníky a rybáři, jako architekt projektoval mnohé domy v Plzni, je autorem vitrážové dekorativní výzdoby okna v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje

Zdroj: Prokop Toman