Holman Vladimír (1914 - 2000)

malíř, náměty čerpal z Českého ráje, Slovenska, Českého středohoří, Novopacka

Zdroj: encyklopedie VU