Hampeys (Hampeis) Emanuel (1865-)

malíř žánrů v Praze, studoval na AVU u prof.Sequense, v roce 1891 na Jubilejní zemské výstavě v Praze byla vystavena některá jeho díla se sociálně zaměřenou tématikou, spolu se svým bratrem Josefem měli soukromou malířskou školu na Smíchově

Zdroj: slovník Prokop Toman