Grus Jaroslav (1891-1983)

malíř krajinář, žák prof.Schwaigera na AVU, bývá označován za tvůrce české obdoby fauvismu, svým pojetím malby měl blízko k Václavu Špálovi, v centru jeho malířské pozornosti byla krajina a to zejména městská, ve 30.letech se promítá do jeho tvorby náznak a zkratka, na počátku 60.let se na krátké období věnoval abstraktní tvorbě, kterou na konci 60.let opustil a vrátil se k předmětnému zobrazení krajiny, pro jeho tvorbu jsou typické barevné krajiny s široce rozevřenou perpektivou založenou na dlouhých protínajících se liniích ubíhajících do dáli, cesty lemované stromořadím, telegrafníni sloupy, domy, řeky a silnice, městské periferie

Zdroj: Art plus

Vydražená díla autora

Grus Jaroslav (1891-1983)
Motiv od Berounky VELKÝ FORMÁT

olej na kartonu, signováno PD: J.Grus, 70x100cm(85,5x115cm), datováno 1963, původní rám, vzadu štítky, razíko ČFVU a autorský přípis s popisem, rám mírně zašpiněný

Vyvolávací cena
12 000 Kč
Prodáno za
14 000 Kč

Příhozy 5

Účastníci 3

Konec aukce 23. 9. 2021 20:40:00

Položka číslo: 347