Gross František (1909-1985)

malíř, grafik, studia na ČVUT u prof. Oldřicha Blažíčka, člen Umělecké besedy, skupiny 42, Hollar, Radar, jeho tvorba vychází z podnětů kubismu, maloval obrazy groteskně absurdních mechanizmů, které jakoby oživoval v pohyblivé stroje zasazené do moderní městské civilizace, tvořil v duchu neofigurativní estetiky, vytvářel též koláže, frotáže a drobné plastiky

Zdroj: Wikipedie