Engelmüller Ferdinand (1867-1924)

malíř, grafik, žák prof.Julia Mařáka na AVU v Praze,  roku 1897 založil malířskou školu, která vychovala řadu umělců(Otakar Nejedlý, Jaroslav Šetelík ad.), roku 1908 byl jmenován členem Union internationale des Beaux-Arts v Paříži, věnoval se především krajinomalbě, tvořil zasněné krajiny, staré parky, opuštěné a zarůstající parky a zámecké architektury, zapomenutá zákoutí Prahy, oblíbil si zejména oblasti Polabí, Českomoravské vysočiny a Šumavy, velkou část tvorby věnoval pastelovým pracem, vystavoval v Paříži, Londýně, Berlíně a dalších metropolích, jeho posledním jeho  nedokončeným obrazem bylo Panoráma Prahy, jeho syn JUDr.Ferdinand Engelmüller mladší se snažil nadále udržovat otcův odkaz

Zdroj: Wikipedie