Emler František (1912-1992)

malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, studoval na AVU u prof. Nejedlého a na akademii v Římě a Paříži, jádrem jeho tvorby byla krajinomalba, motivy z Vysočiny, z cest, z Paříže, roku 1941 a 1949 měl soubornou výstavu v Plzni, zastoupen v mnoha galeriích a soukromých sbírkách

Zdroj: Encyklopedie VU