Drápal Vladimír (1921- 2015)

malíř, grafik a sochař v Brně, studia na UMPRUM u prof.Kaplického, dominantním námětem jeho děl byl člověk, jeho sochy zdobí veřejná prostranství a budovy institucí, působil jako pedagog, ve svých dílech uplatňoval tvarovou i barevnou nadsázku, zastoupen v mnoha galeriích a sbírkách

Zdroj: Wikipedie