Dobrovolný Viktor (1909-1987)

studia na UMPRUM v Praze u prof.Drahoňovského, věnoval se převážně sochařské tvorbě, tvořil expresívně ztvárněné plastiky, postavy žen jako symbolu života, navrhoval medaile, portrétní busty, pomníky, má stálou expozici sochařských děl ve svém rodišti Havlíčkově Borové

Zdroj: Wikipedia