Dědina Jan (1870-1955)

český malíř, ilustrátor, kreslíř, žák prof.Maxe Pirnera a Frant.Ženíška na AVU, žil a tvořil několik let v Paříži, kde pracoval jako ilustrátor pro různé časopisy, spolupracoval s Luďkem Maroldem a Alfonsem Muchou, jeho ilustrační tvorba vychází z tvorby L.Marolda

Zdroj: Wikipedia