Boštík Václav (1913-2005)

 malíř, grafik a ilustrátor, přední představitel abstraktní tvorby 2.poloviny 20.stol. v českém umění, hledající jakýsi universální řád všehomíra, vytváří  obrazy ve kterých se zaměřuje na základní geometrické tvary a shluky barevných  bodů ve vzájemných matematických vztazích, jeho dílo má mystický obsah

Zdroj: Wikipedia