Barnet Josef Václav (1907-1990)

malíř, studoval na AVU u prof.Loukoty, Obrovského a Švabinského, zásadně jej ovlivnil studijní pobyt ve Francii na École des Beaux Arts v Paříži, před válkou uspořádal tři samostatné výytavy v Paříži a dvě v Praze, umělecké jméno Barnet začal používat až po roce 1959, vlastním jménem se jmenoval Josef Směšný, zastoupen v NG v Praze, ve Francii, v mnoha soukromých sbírkách a v majetku obce Bludov, v malířském projevu ovlivněn zejména van Goghem a jeho slavnými slunečnicemi

Zdroj: Encyklopedie VU

Vydražená díla autora