Tondl Karel (1893-1980)

malíř, grafik, ilustrátor, historik umění, pedagog, všestranný umělec, studoval na vícero vysokých školách včetně zahraničních, např. AVU, FF UK,  ČVUT a grafiku na Sorbonně v Paříži, vynikal jako tvůrce dřevorytů a monotypů, několik let žil v Paříži a ve Švýcarsku, pracoval v gobelínových dílnách v Madridu a vatikánských mozaikářských dílnách v Římě, vydával bibliofilské tisky, zakladatel spolku výtvarných umělců Aleš, člen Hollaru, souborně vystavoval v Paříži a ve Švýcarsku, zastoupen v mnoha soukromých sbírkách a v NG

Zdroj: Wikipedie