Kašpar Adolf (1877-1934)

známý především jako ilustrátor, ilustroval babičku Boženy Němcové, knihy Aloise Jiráska a Jana Nerudy a dalších, studoval u Maxe Pirnera na AVU

Zdroj: Wikipedie