Kamenický Josef Jiří (1910-1981)

malíř v Brně, stodoval na AVU u prof.Nechleby, v jeho námětech převládá moravský venkov a tradice, zvyky, dále náměty z orientu, trhy, krajinomalby, portréty, zvířata, akty, v 50.letech emigroval, je zastoupen v moravských sbírkách

Zdroj: slovník Prokop Toman