Javůrek Karel (1815-1909)

malíř historických a biblických  námětů, zejména výjevy z českých dějin, studoval nejprve u prof.Tkadlíka a poté u prof.Rubena na AVU, společně s Jaroslavem Čermákem je považován za průkopníka české historické školy, jeho obrazy jsou tvořeny v duchu sentimentálního romantizmu pod vlivem Christiana Rubena, vyznačují se jakousi divadelní teatrálností a mírnou strnulostí projevu

Zdroj: Wikipedie