Bekel (Beckel)Josef (1806-1865)

malíř podobizen a miniatur, litograf, žák pražské AVU, poté studia na vídeňské akademii u Krafta a Petterse, pracoval také s Josefem Kriehuberem,  v Praze byl oblíbeným portrétistou, portrétoval členy rodiny Kinských a Kolowratů a dalších osobností té doby

Zdroj: Prokop Toman